Menu Zamknij

Życiorys

Matka Róża Vůjtěchová przyszła na świat 21.10.1976 w południowych Czechach, we wsi Obora, niedaleko Radobytec. Już w dzieciństwie cechowała się głęboką pobożnością i miłością względem najuboższych. Intensywnie przeżywała tajemnicę cierpienia Chrystusa, odczuwając pragnienie, by pocieszać Jego cierpiące Serce w służbie bliźnim.

Po ukończeniu szesnastego roku życia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Pradze. Troszczyła sie o chorych i najuboższych w ich domach. Byli to ludzie, którzy z czasem stawali sie dobrodziejami sióstr. 

Róża czuła jednak w swoim sercu, że droga na której realizuje swoje powołanie, nie daje jej spełnienia. Pragnienie by służyć najuboższym w duchu miłości wynagradzającej, stawało się coraz silniejsze. Odpowiedzią na pragnienie jej duszy była decyzja przełożnych, którzy w 1911r. skierowali ją do posługi wśród najuboższych w Brnie. Miejsce stało się przestrzenią realizacj Bożych natchnień, gdyż tutaj razem z brnieńskim biskupem Pawłem Huynem w roku 1915 powołała do istnienia Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Boskiego Serca Jezusa. Powołaniem i misją sióstr była praca wśród cierpiących a zwłaszcza tych zaniedbanych duchowo. Matka Róża Vůjtěchová wybudowała w Rajhradzie niedaleko Brna wielki klasztor, który do dziś jest sercem całego Zgromadzenia, a za swojego życia otworzyła 12 domów zakonnych w różnych częsciach Czech i Moraw. W czasie II wojny światowej, gdy klasztor  w Rajhradzie znajdował się w centrum walk, ofiarowała swoje życie w intencji sióstr. Bóg przyjął jej ofiarę. Odeszła do Domu Ojca 5 września 1945 roku.