Меню Закрыть

Cesta k sjednocení s Bohem

Postoj lásky ochotné k oběti je nemožný bez hlubokého sjednocení s Bohem, který jediný může člověku dát sílu přemoct vlastní egoizmus a špatné náklonnosti. S moudrostí dobrého pedagoga vedla Matka Rosa sestry krok za krokem způsobem přístupným úplně každému ke vznešenému cíli: ke sjednocení s Bohem ve vnitřní modlitbě.

  • Nejprve je nutné vytvořit podmínky pro vnitřní modlitbu:

Sjednocení s Bohem«Rozhodně se varujte všeho zbytečného, jak v myšlenkách, tak ve svém jednání a chování. Pevně držte na uzdě svých pět smyslů.»  «Proto máme mlčení, abychom dávaly pozor na hnutí srdce a na myšlenky a odvracely se od věcí zbytečných.» (Výklad Stanov)

  • Vnitřní modlitba začíná a živí se rozjímáním, zbožnými vnitřními úkony a častým uvědomováním si přítomnosti Boží ve světě a v sobě.

«Uchylujte se do svého nitra a tam rozmlouvejte se svým Bohem.» (Výklad Stanov) «Šťastná duše, která má Boha-člověka za svého přítele. Proto přemýšlejme o životě Páně často, bez přestání a zvláště o jeho utrpení, neboť to je nevyvážitelná studnice všech milostí a dober.» «Modlete se bez ustání, modlete se krátce, ze srdce, mluvte se svým Bohem.» (Promluvy)

  • Vnitřní modlitba je prostředkem k dosažení spojení s Bohem

«Mluvte s Pánem Bohem, vejděte s ním do tichého spojení!» «Dobře rozjímat znamená najít nejkratší a nejjistější cestu k spojení s Bohem a k poznání sebe sama.» «Rozjímání … činí z nás pravé oběti smíru.»  (Výklad Stanov)

—           Nepřátelé vnitřní modlitby:

— roztržitost — rozptýlenost smyslů, která je obyčejně důsledkem malé sebekázně.  «Trestem za vlažnost je duchovní tma. Taková duše není schopna ani rozjímat.» (Promluvy)

— omrzelost, která vždy hledá něco pro svou úlevu

— nestálost, která nemůže vyčkat času.