Menu Zamknij

Modlitwa przez wstawiennictwo Matki Róży

Pane Jezu, Ty w sercu Matki Róży złożyłeś pragnienie oddania się Tobie, w duchu miłości wynagradzającej, by stała się pociechą Twego Najświętszego Serca.

Matka Róża łączyła swoje pace i cierpienia z dziełem Twego odkupienia w intencji zbawienia świata. Pragnienie to ją prowadziło, gdy służyła chorym, gdy zakładała i formowała Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek, gdy cierpliwie znosiła swoje krzyże i niedoskonałości.

Wynieś do chwały ołtarzy swoją Służebnicę Matkę Różę, a przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą proszę…, aby jej miłość względem Ciebie i nieśmiertelnych dusz, stała się dla wielu przekładem do naśladowania. Naucz nas pracować i cierpliwie znosić swoje cierpienia w intencji zbawienia naszych braci i sióstr, a tak przemieniać krzyże naszego życia w życiodajną ofiarę. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie! Amen.

(Imprimatur: Biskup brnieński, L.dz. Ep /354 / 13 z dnia 16.4.2014)