Menu Zavřeno

Anketa

V roce 2015 byla mezi sestrami a laiky, kteří nějakým způsobem participují na naší spiritualitě, provedena anketa s úmyslem zjistit, jestli se respondenti ve svých modlitbách obracejí k Pánu Bohu i prostřednictvím přímluvy Matky Rosy. Jedna z otázek zněla: Obdržel/a jste na přímluvu Matky Rosy nějakou milost? Z odpovědí vybíráme:

 • Prohloubení ducha kongregace v poslední době (řeholní sestra)
 • Ano, byla jsem vyslyšena, když jsem se modlila za svou rodinu
 • Na přímluvu Matky Rosy snadněji nesu svůj kříž – tříměsíční ležení po operaci a pevně věřím, že po uzdravení budu moci navštěvovat nemocné a opuštěné
 • Svěřuji ji celou svou rodinu a myslím, že mé prosby jsou vyslyšeny, protože moje děti vedou uspořádaný život a neodvracejí se od duchovních věcí
 • Ano, mám pokojnější duši a mysl
 • Každý den, od roku 2005, kdy jsem se stala těšitelkou (laickou), ji prosím o zdraví pro mého manžela a za duchovní pomoc pro děti a celou rodinu. Modlitby za naši rodinu jsou vyslyšené, manželova nemoc je stabilizovaná
 • Ochránila nás v totalitě (řeholní sestra)
 • Při zřizování domova pro seniory v klášteře, který ona zbudovala a při řešení krizových situací, kterými tento domov procházel (řeholní sestra)
 • Uzdravení mého otce (řeholní sestra)
 • V den výročí její smrti se začal zlepšovat zdravotní stav naší mladé spolusestry, která utrpěla těžkou mozkovou příhodu. Lékaři mluvily o ohrožení života, pak o trvalém připoutání na lůžko. Přesto se sestra úplně uzdravila. Za její uzdravení jsme se společně modlily na přímluvu Matky Rosy. (řeholní sestra)
 • Vnitřní pokoj
 • Svěřila jsem jí “návrat ztraceného syna“ a již vidět změny vedoucí k jeho proměně
 • Stálá životaschopnost kongregace, kterou založila
 • Pokoj v duši, v srdci, a vyrovnaný život v rodině
 • Modlím se k ní za zdraví, zatím jsou mé modlitby vyslyšeny
 • Za svého života vymodlila obrácení těžkého hříšníka – vraha
 • To, že naše těšitelská rodina přetrvává a rozrůstá se
 • Uzdravení sr. Michaely (řeholní sestra)
 • Jo, v mých soukromých záležitostech
 • Moje povolání do kláštera (řeholní sestra)
 • Má se zato, že se na přímluvu Matky Rosy uzdravila sestra Michaela (řeholní sestra)
 • Mnohé zázraky, které jsem prožila, byly na přímluvu nejen Matky Rosy
 • Uzdravení sestry Jindřišky (řeholní sestra)
 • Záchrana před téměř jistou smrtí těžce nemocné spolusestry
 • Záchrana spolusestry před smrtí (řeholní sestra)
 • Když na ni jen myslím, zaplavuje mě odvaha, kterou vynikala a vnitřní odhodlání k úkolům a překonání překážek, které na mně působily tíživě
 • Když jsem měla problémy v rodině, dostala jsem vnuknutí, jak to mám řešit
 • Prihováram sa k nej o zázrak pre dve postihnuté děti a ich rodičov, vkladám do modlitieb i moje každodenné duchovné kroky
Setkání laického společenství
Setkání laického společenství