Menu Zavřeno

ŽIVOTOPIS


Matka Rosa Vůjtěchová nerada mluvila o své osobě. Mnohem raději mluvila o dobrém Bohu a o jeho Srdci, které přetéká láskou a milosrdenstvím k nám lidem. Když sestrám vyprávěla něco ze svého života, vždy chtěla ukázat, že vše dobré v jejím životě je utvářeno Boží milostí. Sama sebe viděla jako velkou hříšnici, která pouze plní Boží vůli. To bylo jejím životním programem.

Matka Rosa sepsala část svého života z poslušnosti, aby vyhověla přání svého zpovědníka P. Aloise Štorka SJ. Později dala pokyn ke zničení rukopisu, ale její tehdejší sekretářka sestra Anežka jí v tomto přání nevyhověla.

Rukopis a zápisky sester z vyprávění Matky Rosy se staly hlavním zdrojem informací o životě zakladatelky sester těšitelek.

O životě a díle Matky Rosy vznikl dokument Tajemná radost, který můžete shlédnout zde: https://youtu.be/ClwhC_Bkk7I