Menu Zavřeno

MODLITBY

Uchylujte se do svého nitra a tam rozmlouvejte se svým Bohem. (…) Modlete se bez ustání, modlete se krátce, ze srdce, mluvte se svým Bohem. (…) Mluvte s Pánem Bohem, vejděte s ním do tichého spojení! Dobře rozjímat znamená najít nejkratší a nejjistější cestu k spojení s Bohem a k poznání sebe sama.  

Matka Rosa sestrám