Menu Zavřeno

Matka Rosa přitahuje

Vylet 2013

Návštěva rodiště.

V roce 2015 velká skupina sester těšitelek navštívila Oboru u Radobytec, vesnici, ve které se Matka Rosa narodila a prožila své dětství. Navštívily místo, kde stál její rodní dům, hrob jejich rodičů, kostel sv. Ondřeje v Radobytcích, kde byla pokřtěna. Po mši svaté, kterou sloužil P. František Hemala, nedaleko kostela zasadily památnou lípu Matky Rosy. Pak následovalo srdečné setkání s farníky.

 

Hrob Matky Rosy

Hrob Matky Rosy

Tělo Matky Rosy Vůjtěchové očekává slavné vzkříšení na hřbitově v Rajhradě. Bylo tady uloženo v roce 1991, kdy armáda opustila rajhradský klášter a bylo možné vyzvednout její ostatky z krypty, kterou armáda v 70-tých letech zničila. Její hrob často navštěvují sestry, laici přidružení ke kongregaci těšitelek, ale i jiní věřící, kteří jí prosí o přímluvu ve svých potřebách.

  

  

Muzeum Matky Rosy

Díky častému stěhování v době totality sestry nemohly uchovat mnoho památek na svou Zakladatelku a téměř žádné její osobní věci. To, co zbylo, je uchováno v malém klášterním muzeu v Rajhradě.

  

  

Památné události

Významná jubilea nebo výročí spojená se životem Matky Rosy sestry obyčejně slaví společně. Někdy se třeba povede nacvičit i divadlo. V roce 2018 jsme narozeniny Matky Rosy slavili společně s věřícími z Radobyc. Setkání se účastnilo i mnoho rodáků, kteří se o život a dílo Matky Rosy živě zajímali.