Menu Zavřeno

Modlitby na přímluvu Matky Rosy

Modlitba na přímluvu Matky Rosy

Pane Ježíši, ty jsi vložil do srdce Matky Rosy touhu zasvětit se ti jako oběť smíru a být útěchou tvému Božskému Srdci. Matka Rosa se snažila sjednocovat své práce a utrpení s tvou vykupitelskou obětí za spásu světa. Tento úmysl ji vedl, když sloužila chudým nemocným, když zakládala a vedla kongregaci sester Těšitelek, když trpělivě nesla kříž těžké nemoci.

Oslav, prosíme, svou služebnici Matku Rosu a dej nám na její přímluvu milost…, aby se její láska k Bohu i k nesmrtelným duším stala příkladem pro mnohé věřící. Nauč i nás pracovat a trpět pro spásu bratří a sester a tak proměňovat naše kříže v životodárnou oběť.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřujeme! Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/354/13 ze dne 16.4.2014

Slov. verze zde:

P. Kušnír SVD u hrobu Matky Rosy
P. Kušnír SVD u hrobu Matky Rosy

Modlitba na príhovor Matky Rózy

Pane Ježišu, ty si vložil do srdca Matky Rózy túžbu zasvätiť sa ti ako obeta zmieru a byť útechou tvojmu Božskému Srdcu. Matka Róza sa snažila zjednocovať svoje práce a utrpenia s tvojou vykupiteľskou obetou za spásu sveta. Tento úmysel ju viedol, keď slúžila chudobným chorým, keď zakladala a viedla Kongregáciu sestier Tešiteliek, keď trpezlivo niesla kríž svojej ťažkej choroby.

Osláv, prosíme, svoju služobnicu Matku Rózu a daj nám na jej príhovor milosť…, aby sa jej láska k Bohu a k nesmrteľným dušiam stala príkladom pre mnohých veriacich. Nauč aj nás pracovať a trpieť  pre spásu bratov a sestier a tak premieňať naše kríže na životodarnú obetu.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v Teba dôverujeme! Amen.

Modlitba na přímluvu Matky Rosy (kratší verze)

Pane Ježíši, který si ve své opuštěné lásce povolal Matku Rosu k založení kongregace sester Těšitelek Tvého Božského Srdce, prosíme Tě na její přímluvu o milost… Nám pak pomoz, abychom i my poznávaly Tvé trpící Srdce v našich bratřích a sestrách a svou službou naplňovaly poslání, které od nás Tvá Božská láska očekává. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřujeme! Amen!

Novéna s Matkou Rosou Vůjtěchovou

Z myšlenek a modliteb Matky Rosy byla sestavena devíti – denní pobožnost – novéna, kterou Vám na požádání rády zašleme, nebo si ji můžete stáhnout v české verzi a ve slovenské verzi.