Menu Zavřeno

KONGREGACE

Matka Rosa nežije jenom ve vzpomínkách a v knížkách o ní popsaných. Žije především v sestrách i v laicích, kteří se snaží pokračovat po cestě, kterou jí Pán vedl:  být nablízku Bohu mysticky trpícímu v dějinách světa a  pomáhat nést bratřím jejich břemena.