Menu Zavřeno

SPIRITUALITA

Kongregace sester těšitelek je kontemplativně – činná. To znamená, že hlavní důraz Matka Rosa kladla na život modlitby, ze které se pak rodí plodná apoštolská činnost…

Kongregační medaile
Kongregační medaile

Spiritualitu kongregace vyjadřují čtyři slova napsaná na medaili, kterou sestry těšitelky nosí:

ADORATIO – klanění, kontemplativní modlitba, základní povinnost sester

IMITATIO – následování, snaha připodobnit se Kristu vnitřně i navenek, v apoštolském působení

EXPIATIO – smír, snaha zadostiučinit, nahrazovat láskou a věrností hřích ve světě

AMOR – láska k Bohu, která se realizuje v lásce k trpícím a opuštěným lidem