Menu Zavřeno

Domov Matky Rosy

Domov Matky Rosy – dům pro seniory, byl zřízen v roce 2007 Českou provincií kongregace sester Těšitelek BSJ. Od té doby již poskytl vlídné přijetí a skutečný domov stovkám klientů. Bylo mezi nimi mnoho řeholních sester a kněží. V duchu Matky Rosy, která hleděla především zachraňovat duše, je veliký důraz kladen na duchovní potřeby obyvatelů, kteří mají možnost denně se účastnit mše svaté a přijímat svátosti. O to se stará především duchovní správce Otec Pavel Haluza, který je klientům vždy ochotně k dispozici.

více na www.domaro.cz