Menu Zavřeno

Společenství laiků

Myšlenka útěchy trpícího Spasitele, bdění s Kristem v Getsemanech, smírný postoj v utrpení… to jsou prvky spirituality Matky Rosy, které nalezly odezvu i u mnoha věřících laiků. V Čechách se sdružují ve Společenství trpícího Srdce Ježíšova, na Slovensku v Laickom spoločenstve tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Společně, nebo individuálně adorují ve farnostech – hlavně ve čtvrtek večer na památku Kristovi smrtelné úzkosti, usilují se být nablízku opuštěným a nuzným ve svém okolí, své těžkosti a práce obětují ve spojení s obětí Kristovou za spásu světa.